Relationship

Relationship

วิธีทำโดจิน

วิธีทำโ องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของโดจินคือความสมดุลระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ตัวอย่างเช่น ควรเป็นภาพที่น่าพึงพอใจ แต่มีรายละเอียดในระดับหนึ่ง โดจินสามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้พื้นหลังที่ทำจากเปลวไฟ หรือซับซ้อนพอๆ กับเงาสีดำและปมที่หมุนวน โดจิน แม้ว่าโดจินชิส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวความรัก แต่บางเรื่องไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ พวกเขาสามารถเป็นตอนจบทางเลือกหรือเรื่องราวการพัฒนาตัวละคร อันที่จริง นักเขียนที่มีชื่อเสียงมักสร้างโดจินจากเรื่องราวของตนเอง